สำหรับนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันสำคัญ
18-19 ธค 2553 ***วันสอบ****
10 มค 2554 ประกาศผลข้อเขียน
14 มค 2554 ทดสอบความพร้อม&ตรวงร่างกาย
29 มค 2554 สอบสัมภาษณ์ & x-ray
9 กพ 2554 ประกาศผลครั้งสุดท้าย
วิชาที่ใช้สอบ
สายวิทย์ (รวม 700 คะแนน)
คณิต1 100 คะแนน
วิทย์1 300 คะแนน (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ)
อังกฤษ 100 คะแนน
ไทย 100 คะแนน
สังคม 100 คะแนน
สายศิลป์ (รวม 500 คะแนน)
คณิต2 100 คะแนน
วิทย์2 100 คะแนน
อังกฤษ 100 คะแนน
ไทย 100 คะแนน
สังคม 100คะแนน
ตารางสอบ
18 ธค 2553
สายวิทย์: 8:30-11:30 วิทย์1 (3 ชั่วโมง) 12:30-14:30 ไทย 15:00-17:00 สังคม
สายศิลป์: 8:30-10:30 วิทย์2 (2 ชั่วโมง) 12:30-14:30 ไทย 15:00-17:00 สังคม
19 ธค 2553
สายวิทย์: 8:30-10:30 อังกฤษ 12:00-14:00 คณิต 1 15:00-17:00 พื้นฐานวิศวะฯ
สายศิลป์: 8:30-10:30 อังกฤษ 12:00-14:00 คณิต 2 15:00-17:00 วิชาเลือกสอบ
คะแนนขั้นต่ำ
- วิศวะ ต้องได้ พื้นฐานวิศวะ มากกว่า 30% (90/300 คะแนน)
- เศรษฐศาสตร์ ตรี-โท(สองภาษา) ต้องได้ อังกฤษ(03) มากกว่า 45%
- มนุษย์ฯ ฝรั่งเศส ต้องได้ ฝรั่งเศส มากกว่า 35%

โควต้า มช 54

สำหรับนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ

18-19 ธค 2553 ***วันสอบ****
10 มค 2554 ประกาศผลข้อเขียน
14 มค 2554 ทดสอบความพร้อม&ตรวงร่างกาย
29 มค 2554 สอบสัมภาษณ์ & x-ray
9 กพ 2554 ประกาศผลครั้งสุดท้าย

วิชาที่ใช้สอบ

สายวิทย์ (รวม 700 คะแนน)
- คณิต1 100 คะแนน
- วิทย์1 300 คะแนน (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ)
- อังกฤษ 100 คะแนน
- ไทย 100 คะแนน
- สังคม 100 คะแนน

สายศิลป์ (รวม 500 คะแนน)
- คณิต2 100 คะแนน
- วิทย์2 100 คะแนน
- อังกฤษ 100 คะแนน
- ไทย 100 คะแนน
- สังคม 100คะแนน

ตารางสอบ

18 ธค 2553
สายวิทย์: 8:30-11:30 วิทย์1 (3 ชั่วโมง) 12:30-14:30 ไทย 15:00-17:00 สังคม
สายศิลป์: 8:30-10:30 วิทย์2 (2 ชั่วโมง) 12:30-14:30 ไทย 15:00-17:00 สังคม

19 ธค 2553
สายวิทย์: 8:30-10:30 อังกฤษ 12:00-14:00 คณิต 1 15:00-17:00 พื้นฐานวิศวะฯ
สายศิลป์: 8:30-10:30 อังกฤษ 12:00-14:00 คณิต 2 15:00-17:00 วิชาเลือกสอบ

คะแนนขั้นต่ำ
- วิศวะ ต้องได้ พื้นฐานวิศวะ มากกว่า 30% (90/300 คะแนน)
- เศรษฐศาสตร์ ตรี-โท(สองภาษา) ต้องได้ อังกฤษ(03) มากกว่า 45%
- มนุษย์ฯ ฝรั่งเศส ต้องได้ ฝรั่งเศส มากกว่า 35%

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียด สามารถดูได้ที่ www.reg.cmu.ac.th